Erkend Taxateur in Uden

De meeste geldverstrekkers eisen dat de taxateur gevestigd is in het gebied waarin hij taxeert, in ons geval de regio Den Bosch - Oss - Uden - Veghel. Bovendien eisen ze dat de taxateur aangesloten is bij een branchevereniging en vermeld staat in het taxateurs-register. Met andere woorden: de woning moet getaxeerd worden door een erkend taxateur, ook wel gecertificeerd taxateur genoemd.

Al onze taxateurs zijn erkend en aangesloten bij een brancheorganisatie VastgoedPro en staan vermeld in het taxateurs-register VastgoedCert.

Daarnaast hebben alle aangesloten taxateurs een aansluiting bij het taxatie keurmerk NWWI. Dus als uw geldverstrekker een taxatierapport met validatie wil (ook wel NWWI taxatie of NHG taxatie genoemd) dan is dat geen probleem.

Neem contact met ons op voor een goedkope erkend taxateur in de regio Uden. Kijk op onze homepage naar onze goedkope taxatie tarieven voor een erkend taxatierapport in de regio: Den Bosch - Oss - Uden - Veghel.

VastgoedCert

Vastgoed Certificering

Op 28 oktober 2003 hebben de besturen van CRMT en NRVT besloten hun registers in 2004 onder te brengen in een nieuw op te richten stichting. De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken met meer dan 5500 ingeschrevenen, verdeeld over de volgende kamers: Wonen/MKB (WM), Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk Vastgoed (LV) en WOZ.

Het doel van de Stichting VastgoedCert is het (doen) certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs o.z. Ethische en gedragsnormen behoren nadrukkelijk niet tot de competentie van de stichting van de verschillende branche-organisaties.

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen. Als men niet aan bepaalde opleidingseisen voldoet kan men niet toetreden tot één van de kamers van de Stichting VastgoedCert. Voor de kamers geldt dat men in het bezit moet zijn van een theoriediploma en praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden.

Als men eenmaal is gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert zal men aan bijscholing moeten doen. Iedere kamer kent zijn eigen hercertificatie-eisen. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert hebben dus, door middel van onafhankelijke toetsing, aangetoond dat zij over de benodigde technische vakbekwaamheid beschikken.

Link: www.vastgoedcert.nl